Wednesday, December 12, 2012

PERMULAAN TIMBUL AGAMA NASRANI DI NAJRAN(11)

Famiyun ,Shalih dan perkembangan Agama Nasrani di Najran

Ibnu Ishaq berkata,"Al-Mughirah bin Abu Lubaid bekas hamba al-Akhnas berkata kepada ku dari Wabb bin Munabbih al-Yamani yang berkata;

       "Sesungguhnya sebab bertapak nya agama Nasranik di Najran ialah bahawa terdapat seorang lelaki dari saki-baki pemeluk agama Isa bin Maryam yang bernama Famiyun.Beliau seorang yang shalih,rajin,zuhud dan doanya maqbul.Beliau juga merupakan seorang pengembara yang gemar singgah dibeberapa perkampungan.Beliau pergi dari satu kampung ke kampung yang lain tanpa dikenali identitinya oleh penduduk kampung tersebut.Beliau tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri dan beliau adalah seorang buruh binaan dan sangat menghormati hari ahad.Apabila tiba hari tersebut beliau tidak akan melakukan sebarang pekerjaan.Pada hari tersebut beliau pergi ketempat sunyi lalu shalat disana sehingga petang(p/s sjarah sebelum lahirnya nabi Muhammad s.a.w.)

     "Ibnu Ishaq berkata lagi:Dalam sebuah kampung dinegeri Syam,Famiyun melakukan aktiviti ibadahnya secara sembunyi-sembunyi.Tanpa pengetahuannya,beliau telah diintip oleh seseorang lelaki penduduk kampung tersebut yang bernama Shalih.Shalih mencintai famiyun dengan perasaan yang tidak pernah dialaminya sebelum ini.Shalih sentiasa mengekori Famiyun kemana saja beliau pergi tanpa pengetahuannya.
     Maka pada suatu hari Ahad,Famiyun pergi ketempat sunyi untuk melakukan ibadah seperti biasa.Shalih mengekorinya  tanpa pengetahuannya lalu dia duduk ditempat persembunyian agar tidak diketahui Famiyun.Famiyun tidak suka tempat nya diketahui orang.Famiyun berdiri mendirikan Sholat maka sewaktu sedang sholat seekor naga besar berkepala tujuh datang ketempatnya.Apabila Famiyun melihatnya dia pun berdoa lantas naga tersebut mati serta merta.Shalih dapat menyaksikan namun dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada naga besar tersebut,dia khuatir naga tersebut menyerang Famiyun.
     Kesabarannya hilang lalu dia pun berteriak kuat;"wahai Famiyun,naga bersar datang ketempatmu!"Famiyun tidak menoleh kepadanya dan beliau meneruskan sholatnya hingga selesai.Apabila hari telah petang beliau pun beredar.
     Famiyun sedar dirinya telah dikenali.Shalih sendiri sedar bahawa Famiyun juga telah melihat tempatnya.Dia berkata kepada Famiyun:"Demi Allah wahai Famiyun!Engkau mengerti bahawa aku benar-benar mencintaimu.Aku ingin bersahabat dan berdampingan dengan mu dimana pun engkau berada,"Famiyun berkata;"Terserah kepadamu,keadaaan ku adalah sebagaimana yang engkau lihat.Sekiranya engkau sanggup melakukannya maka lakukan lah,"Setelah itu Shalih sentiasa bersama Famiyun.

     Hampir kesemua penduduk kampung tersebut telah mengetahui perihal Famiyun.Apabila seseorang ditimpa sakit.Famiyun akan mendoakannya maka orang tersebut pun sembuh dan apabila beliau dipanggil datang kerumah orang yang sakit,beliau enggan pergi.
     Diceritakan bahawa seorang lelaki dari warga kampung tersebut mempunyai seorang anak yang buta.Kemudian lelaki tersebut menanyakan perihal Famiyun lalu dikatakan kepadanya:"Famiyun tidak akan datang kepada orang yang mengundangnya,tetapi dia adalah seorang lelaki yang bekerja membuat rumah dengan menerima upah dari hasil kerjanya itu."Lelaki tersebut sengaja meletakkan anaknnya didalam sebuah bilik lalu menyelubunginya dengan kain.Setelah itu,dia datang menemui Famiyun lantas berkata berkata kepadanya;"Wahai Famiyun!Aku ingin engkau melakukan sesuatu pekerjaan dirumahku.Marilah ikut bersama kerumahku agar engkau dapat melihat pekerjaan yang perlu engkau lakukan,kemudian aku berikan upah atas pekerjaan mu itu>"Famiyun pun pergi bersama lelaki tersebut kerumahnya hingga masuk kebiliknya.
     Setelah itu Famiyun pun berkata:Pekerjaan apakah yang harus aku lakukan dirumahmu?" Lelaki tersebut berkata "ini dan itu,"kemudian dia membuka kain selubung anaknya lalu berkata:"Wahai Famiyun! Anakku adalah seorang daripada hamba-hamba Allah yang menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat.Justeru itu,berdoalah kepada Allah untuk anak ku ini!"Famiyun lantas berdoa untuk anak tersebut dan anak tersebut terus berdiri seolah-olah tidak pernah sakit.
     
     Famiyun sedar bahawa dirinya sudah diketahui orang ramai,kemudian beliau keluar dari kampung tersebut bersama Shalih.Sewaktu Famiyun sedang berjalan disalah sebuah daerah di Syam,beliau melintasi pokok besar dan dari pokok besar itu beliau dipanggil oleh seorang lelaki.
Orang tersebut berkata,"Wahai Famiyun!"Famiyun menjawap;"Ya" Orang tersebut berkata:"Aku sentiasa menunggu kedatanganmu dan aku tidak bosan berkata:"Bilakah dia akan datang?"Sehingga ketika aku mendengar suaramu,maka aku tahu bahawa itu adalah suaramu.Jangan lah engkau tinggalkan tempat ini sehingga engkau selesai menguruskan aku kerana aku akan mati sebentar lagi."Selesai berkata demikian,orang tersebut pun meninggal dunia.
     Kemudian Famiyun menguruskan dan menguburkannya.Selesai itu beliau meninggalkan tempat tersebut ditemani Shalih,sehinggga mereka tiba disalah sebuah daerah Jazirah Arab.Setibanya didaerah tersebut,penduduk setempat menangkap mereka berdua,kemudian rombongan musafir dari penduduk setempat membawa mereka bersama lalu dijualnya di Najran.

     Penduduk Najran ketika itu memeluk agama orang Arab.Mereka menyembah pokok kurma tinggi yang ada ditempat mereka.
Pokok kurma tersebut mempunyai hari raya dalam setiap tahun,apabila hari raya tersebut tiba,orang Najran menggantungkan semua pakaian yang baik dan perhiasan wanita disitu.Mereka datang ke pokok kurma tersebut dan menetap disana sehingga beberapa hari.
Famiyun telah dibeli oleh salah seorang tokoh mereka dan Shalih pun dibeli oleh orang lain.
     Bagi Famiyun,setiap kali beliau menunaikan sholat tahajjud dirumah tuannya yang diberikan tuannya,rumah tersebut memancarkan cahaya hingga kepagi tanpa ada sebarang lampu.Kejadian ini disaksikan tuannya lalu dia pun merasa takjub.Dia bertanya kepada Famiyun mengenai agamanya lantas beliau pun menjelaskannya.Famiyun berkata kepada tuannya:"Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan.Pokok kurma tersebut sebenarnya tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat,Seandainya aku berdoa kepada tuhan yang aku sembah nescaya Dia akan membinasakan pokok kurma tersebut.Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya" Tuannya pun berkata:"Lakukanlah"Sekiranya engkau dapat membuktikannya nescaya kami semua akan memelukk agamamu dan meninggalkan agama kami."Famiyun berdiri lalu bersuci dan Sholat sebanyak dua rakaat,sesudah itu,beliau pun berdoa kepada Allah agar menghancurkan pokok tersebut lalu Allah mengirimkan angin yang kencang,maka tercabutlah pokok kurma tersebut dari akarnya lalu tumbang serta merta.Setelah itu penduduk Najran pun memeluk agama Famiyun dan beliau sendiri menerapkan Syariat agama Nabi Isa bin Maryam(a.s)kepada mereka.
     Kemudian masuklah pula pada syariat mereka beberapa penyelewengan sebagaimana penyelewengan yang telah terjadi kepada penganutnya diseluruh tempat(timbul ajaran Triniti),kesimpulannya,dari sinilah agama Nasrani mula bertapak di Najran sehingga meluas dibumi Arab."
     Ibnu Ishaq berkata:"Ini adalah hadis Wahb bin Munabbih mengenai orang Najran."

Thursday, December 6, 2012

PERLANTIKAN SEBAGAI RAJA,LATAR BELAKANG DAN PEMBUNUHAN LAKHNI'AH (10)

Seorang lelaki Himyar yang tidak berasal dari keluarga istana bernama Lakhni'ah Yanof Zu Syanatir telah membunuh berberapa tokoh Himyar dan menodai kehormatan keluarga istana.

Lakhni'ah seorang fasik yang gemar melakukan hubungan seksual seperti kaum Nabi Lut. Beliau seringkali mendatangi remaja dari kalangan anak-anak Raja untuk melakukan hubungan homoseksual dengan mereka di ruang khas tetamu(disebuah bilik di bahagian atas)supaya remaja-remaja istana tersebut tidak boleh diangkat menjadi Raja sesudah itu.Dari ruang khas tersebut,beliau melihat kearah para pengawal atau mengawasi kedatangan tenteranya.Beliau meletakkan alat pemberus gigi pada mulut remaja tersebut sebagai tanda bahawa beliau telah selesai melakukan hubungan homoseksual dengannya.
           Pada suatu ketika,Lakhni'ah mengutus seseorang untuk membawa Zur'ah Zu Nuwas bin Tuban As'ad ,saudara Hassan kepadanya.Zur'ah masih kanak-kanak ketika Hassan dibunuh.Setelah itu dia meningkat dewasa menjadi seorang remaja tampan dan segak,berpewatakan menarik dan cerdas.Ketika utusan Lakhi'ah tiba dikediamnya,beliau mengerti maksud yang diinginkan oleh Lakhni'ah lantas beliau mengambil sebilah pisau kecil yang tajam lalu menyembunyikannya dibawah kasut.
          Kemudian beliau pergi menemui Lakhni'ah .Ketika berdua-duaan Lakhni'ah pun terus menindih Zur'ah maka dengan pantas Zur'ah Zu Nuwas menindihnya pula lalu menikamnya sehingga mati.Setelah itu beliau penggal kepala Lakhni'ah lalu diletakkannya pada lubang dinding.Beliau mengambil berus gigi dan meletakkannya pada mulutnya kemudian keluar menemui orang ramai.
          Ibnu Hisyam berkata;"Orang ramai terus melihat kearah lubang dinding,ternyata mereka melihat kepala Lakni'ah telah dipenggal.Kemudian mereka pun keluar untuk menjejaki Zu Nuwas sehingga berjaya mengejarnya.Mereka berkata kepadanya;"Tiada layak menjadi raja kami kecuali engkau kerana engkau telah berjaya menjauhkan kami dari si celaka(Lakhni'ah)".

 Raja Zu Nuwas
          Setelah itu,orang Himyar mengangkat Zur'ah Zu Nuwas sebagai Raja.Orang Himyar dan kabilah-kabilah Yaman bersatu dibawah kepimpinannya.Zu Nuwas adalah Raja terakhir orang Himyar dan dialah pelaku kes pembunuhan didalam parit(Ashabul Ukhdud).
Beliau menamakan dirinya Yusuf dan menjadi Raja selama beberapa tahun.

AGAMA NASRANI DI NAJRAN;
          Di Najran terdapat saki-baki pengikut agama Nabi Isa bin Maryam(a.s) yang tetap berpegang teguh dengan kitab Injil.Mereka adalah golongan yang dipandang mulia dan istiqamah dengan agama yang dianuti.
Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin Ath-Thamir.Tempat asal agama tersebut adalah Najran kerana ia merupakan negeri Arab yang paling "Bersih" pada zaman itu.
          Penduduk Najran dan orang Arab pada mulanya adalah penyembah Berhala.Kemudian agama Nasrani masuk ke Najran disebabkan bahawa seorang lelaki dari saki-baki penganut agama Nasrani  yang bernama Faimiyun tinggal bersama mereka.Beliau telah menerapkan syariaat yang dibawanya sehingga mereka memeluk agamanya.

 

Sunday, December 2, 2012

RAJA HASSAN BIN TUBAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SAUDARANYA,AMRU (7)

Ketika anak Tubba',Hassan bin Tuban As'ad Abu Karib menjadi Raja,ia telah berjalan bersama orang Yaman untuk menguasai bumi Arab dan bukan Arab.Ketika mereka tiba disalah sebuah daerah di Iraq (Ibnu Hisyam berkata:lokasinya ialah di Bahrain sebagaimana disampaikan kepada ku oleh sebahagian ulama),maka orang Himyar dan para kabilah Yaman enggan meneruskan perjalanan bersama-samanya.Mereka ingin pulang semula ke negeri dan keluarga mereka.Mereka berbicara kepada saudara Hassan yang bernama Amru yang turut berada dalam pasukan.

       Mereka berkata kepada Amru;"Bunuhlah saudaramu Hassan nescaya kami mengangkatmua sebagai Raja kami,kemudian pulanglah bersama kami kenegeri asal."Amru menyetujuinya lalu mereka pun sepakat melaksanaka rancangan tersebut kecuali Zu Ruain- al Himyari.Beliau melarang Amru berbuat demikian namun saranannya tidak diterima oleh Amru.Lantaran itu Zu Ruain berkata;
       ketahuilah ,siapa yang mahu membeli jaga dengan tidur
       orang bahagia adalah orang yang dapat tidur dengan nyenyak
       Ada pun orang Himyar mereka telah berkhianat
       semoga Allah mengampuni Zu Ruain
Zu Ruain menulis bait syair diatas disecarik kertas dan mengesahkannya dengan cop ,kemudian memberikannya kepada Amru.Zu Ruain berkata kepada Amru ,"simpan tulisan ini ditempat mu!"Permintaan Zu Ruain dipenuhi Amru.
Setelah itu Amru membunuh saudaranya Hassan ,kemudian pulang ke Yaman beserta anak buahnya.

       PENYESALAN AMRU DAN KEMATIAN BELIAU
       Ibnu Ishaq berkata:"Ketika Amru bin Tuban As'ad tiba di Yaman ,beliau tidak dapat melelapkan mata dan sering berjaga malam.Tatkala beliau merasa semakin terseksa dengan situasi itu beliau meminta para tabib dan tukang tilik dari kalangan ahli nujum dan tabib yang mahir untuk mengubatinya .Salah seorang telah berkata kepadanya ;"Demi Allah !Tiada seorang pun yang membunuh saudaranya atau kaum keluarganya secara zalim sebagaimana yang engkau lakukan terhadap saudaramu,melainkan hilang rasa mengantuk dan sering berjaga malam.""Setelah perkataan tersebut disampaikan kepada Amru,beliau membunuh kesemua permuka-permuka Yaman yang telah menyarankannya membunuh saudaranya  Hassan.

       Kemudian beliau mencari penyelesaian kepada Zi Ruain,Zu Ruain berkata kepadanya:"Sesungguhnya aku pernah menitipkan sesuatu kepada mu".Amru berkata;"Apakah itu?Zu Ruain berkata;"Tulisan yang pernah aku berikan kepada mu ."Amru pun mengeluarkannya ternyata didalamnya terdapat dua bait syair.Setelah itu Zu Ruain meninggalkannya dan baru lah beliau sedar bahawa Zu Ruain pernah menasihatinya dahulu.Tidak lama kemudian Amru meninggal dunia ,persoalan orang Himyar pula bercampur aduk dan mereka menjadi berpuak-puak.
       

Friday, November 30, 2012

Tuban menyeru Rakyatnya memeluk agama Nasranii dan penghakiman mereka dihadapan Api Yaman(6)

Setelah itu,Tuban pulang ke Yaman berssama pasukannya serta dua rahib Yahudi tersebut.Setibanya di Yaman Tuban mengajak penduduknya memeluk agamanya,tetapi mereka enggan sehinggalah mereka membicarakan persoalan tersebut kepada api yang terdapat di Yaman.
Ibnu Ishaq berkata;"Abu Malik bin Tha'labah bin Abu Malik al-Qurazi berkata bahawa aku mendengar Ibrahim bin Muhammad Talhah bin Ubaidillah berkata:
"Sesungguhnya ketika Tuban menghampiri Yaman,orang Himyar melarangnya memasuki Yaman.Mereka berkata:"Janganlah engkau masuk kerana engkau telah meninggalkan agama kami."Tuban menyeru orang Himyar kepada agamanya seraya berkata kepada mereka;"Agama ku lebih baik daripada agama kalian."Mereka berkata;"Baiklah" Ibnu Ishaq berkata lagi:Menurut kepercayaan penduduk Yaman,di Yaman terdapat api yang menjadi hakim dalam semua persoalan mereka;ia akan membakar orang yang zalim dan tidak membahayakan orang yang dizalimi.

Orang Yaman pun keluar dari rumah masing-masing dengan membawa berhala-berhala dan segala peralatan dalam agama mereka,manakala dua rahib Yahudi pula membawa dua Mushaf yang tergantung dileher mereka.Mereka duduk ditempat punca api keluar,maka api pun menyala keluar.
Tatkala api marak kearah mereka berdua,mereka mengelakkan diri dan meniupkannya,Para hadirin menguatkan semangat mereka dan menyuruh mereka bersabar.Mereka tetap bersabar sehingga api mengelilingi mereka lalu menjilat berhala-berhala dan segala peralatan ibadah orang Himyar serta apa yang dibawa oleh mereka.Dua rahib Yahudi tersebut keluar dengan dua Mushaf dileher sambil dahi mereka dibasahi keringat sedangkan api sedikitpun tidak memudaratkan mereka.Melihat kejadian itu,orang Himyar terus memeluk agama dua rahib Yahudi tersebut.Sejak itulah dan kerana kejadian tersebutlah maka bertapaknya agama Yahudi di Yaman.

PENGHANCURAN RUMAH BERHALA RIAM
Ibnu Ishaq berkata; "Riam adalah rumah berhala-berhala penduduk Yaman yang sering mereka agung-agungkan.Mereka menyembelih haiwan korban disisinya dan berbicara berdasarkan petunjuk rumah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan syirik.
Dua rahib Yahudi berkata kepada Tubba; "Sesungguhnya syaitan menyesatkan mereka dengan rumah berhala tersebut.Justeru itu jauhkan lah kami daripadanya."Tubba berkata:"Terserah pendapatmu terhadap rumah tersebut!" Menurut penduduk Yaman dua rahib Yahudi tersebut meminta Tubba' mengeluarkan anjing hitam lalu mereka menyembelihnya.Kemudian mereka berdua menghancurkan rumah berhala tersebut.Menurut maklumat yang disampaikan kepadaku (Ibnu Ishaq) pada hari ini,saki-baki runtuhan rumah berhala tersebut masih terdapat kesan darah yang pernah ditumpahkan disitu dahulu.

Tuban (5)

Kemudian beliau menghampiri kumpulan orang Huzail tersebut lalu memotong tangan dan kaki mereka.Setelah itu beliau meneruskan perjalananannya hingga ke Mekah.Beliau melakukan tawaf sekeliling Baitullah ,menyembelih haiwan korban disisinya ,mencukur rambut dan bermukim disana selama 6 hari,ia menurut dakwaan  kebanyakan orang.
Tubba' (Ttuban) menyembelih haiwan korban kemudian membahagi-bahagi kan nya kepada orang ramai ,beliau memberi makan penduduk Mekah  dan memberi mereka meminum madu . Tubba ' (Tuban ) bermimpi  dalam tidurnya mendapat perintah untuk menutup Baitullah.kemudian beliau menutupnya dengan kain kasar.Beliau bermimpi lagi agar menutupi Baitullah dengan kain yang lebih baik,kemudian beliau menutupinya dengan kain al-Ma'afir (sejenis kain dari Yaman).

Beliau bermimpi lagi agar menutupi dengan kain yang lebih bagus daripada itu,kemudian beliau menutupinya dengan kain yang paling mahal iaitu kain al-Mula' dan al- Washail .Menurut dakwaan kebanyakan orang ketika itu ,Tubba (Tuban) merupakan orang yang pertama sekali menutup Baitullah dan mewasiatkannya juga kepada para gabenornya  dari orang Jurhum.Beliau memerintahkan mereka membersihkan Baitullah ; dari segala jenis darah,bangkai dan darah haid tidak boleh didekatkan kepadanya.Beliau membuatkan pintu dan kunci untuk Baitullah.

Subai'ah binti al-Ahab bin Zabinah bin Jazimah bin Aid bin Nashr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khashafah bin Qais bin Ailan,isteri Abdu Manaf bin Kaab bi Saad bin Taim bin Murrah bin Kaab bin Luaiy dan Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah berkata kepada anaknya Khalid agar mengagungkan kesucian Mekah,melarang daripada memberi gangguan disitu,dan mengingatkan kerendahan diri Tubba'(Tuban) terhadap Baitullah dan apa yang dilakukannya selama berada disitu.

Tuesday, November 27, 2012

Tuban memeluk agama Nasrani serta penghormatannya keatas Baitullah (4)

Ibnu Ishaq berkata:"Tubba (Tuban) dan kaumnya adalah penyembah berhala.Beliau menuju ke Mekah dalam perjalanan pulang ke Yaman diantara Usfan dan Amaj,beliau didatang sekumpulan orang dari Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maad.Mereka berkata kepadanya:"Wahai Raja!Mahukah tuanku kami beritahu tentang rumah penyimpanan khazanah harta yang disembunyikan oleh Raja-raja sebelum Tuanku?"Didalamnya terdapat permata,zabarjad,intan berlian,emas dan perak?" Tubba(Tuban) berkata;"Ya saya mahu."Mereka berkata;"Iaitu rumah di Mekah yang disembah penduduknya dan mereka shalat disisinya."
Orang Huzail ingin membinasakan Tuban dengan cara demikian kerana mereka tahu sesiapa saja yang cuba merosakkan Baitullah akan binasa.

Mereka telah bersedia untuk menuruti saranan orang Huzail,Tubba pun mengutuskan seseorang pergi menemui dua rahib Yahudi itu untuk menanyakan perkara tersebut.Kedua-dua rahib yahudi itu berkata kepada Tubba'(Tuban) Orang Huzail ingin membinasakan diri serta pasukanmu.Kami tidak tahu adanya rumah selain Baitullah dimuka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya.Sekiranya engkau menuruti dakwaan mereka nescaya engkau dan orang-orang mu akan binasa. Tubba'(Tuban) berkata kepada kedua rahib itu;"Kalau begitu,apakah yang kalian berdua perintahkan kepadaku apabila aku tiba di Mekah?Mereka berkata;"Lakukan lah sebagaimana yang dilakukan oleh penduduknya.Engkau tawaf disisi Baitullah mengagungkannya,memuliakannya,mencukur rambut dan merendahkan diri disisinya sehingga engkau keluar dari situ.."Tubba(Tuban) berkata:"Apa yang mendorong kalian berdua melarangku  menuruti saranan orang Huzail?"

Mereka berdua berkata;Sesungguhnya ia adalah rumah ayah kami Ibrahim dan ia adalah sebagaimana yang pernah kami jelaskan kepadamu.
Namun penduduknya memisahkan kamu daripadanya dengan meletakkan berhala disekelilingnya dan darah yang mereka tumpahkan disisinya.Mereka orang kotor dan orang yang berbuat syirik...."atau sebagaimana yang diperkatakan oleh kedua-duanya,Tubba(Tuban) memahami nasihat dua rahib tersebut serta kejujuran mereka.

Monday, November 26, 2012

Tuban membatalkan Rancangan memusnahkan Madinah (3)

Ketika Tuban telah sedia untuk memerangi penduduk Madinah,tiba-tiba dua orang rahib Yahudi Bani Quraizah datang menemuinya (Quraizah,an Nazir, an-Najjam dan Amru,iaitu yang dikenali sebagai Hadal adalah anak -anak al -Khazraj bin as-Sharih bin at-Tau'aman bin as-sabt bin al-Yasa' bin Saad  bin lawai bin Khair bin an-Najjam bin Tanhum bin Azir bin Azra bin Harun bin Imran bin Yashur bin Qahith bin lawi bin Yaqub yang tidak lain adalah Israil bin Ishaq bin Ibrahim Khalilurrahman.
Kedua-dua orang rahib Yahudi tersebut merupakan orang alim yang tinggi ilmunya.Mereka datang menemui Tuban setelah mendengar rancangan Tuban untuk memusnahkan Madinah serta penduduknya.Mereka berkata kepada Tuban:" wahai Raja! Janganlah engkau berbuat demikian.Sekiranya engkau meneruskan juga rancangan mu itu nescaya hubungan mu dengan Madinah terputus dan kami khuatir engkau menerima hukuman dalam waktu terdekat."
Tuban berkata kepada mereka;"kenapa kah begitu?" Mereka berdua berkata ; "kerana Madinah kelak akan menjadi tempat penghijrahan seorang nabi yang muncul dari tanah haram(Mekah) dari kalangan kaum Quraisy pada akhir zaman.Madinah itu kelak akan menjadi dan tempat kediamannya."
Tuban pun membatalkan rancangannya untuk memusnahkan Madinah dan beliau berpendapat bahawa dua orang rahib yahudi tersebut benar-benar berilmu.Beliau telah tertarik mendengar penjelasan mereka berdua lalu beliau pun meninggalkan Madinah dan turut memeluk agama mereka.

Labels: